()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For første gang på tre år kunne endelig Legeforeningens øverste organ møtes fysisk igjen.

  Landsstyremøtet 2022 i Stavanger understreket at fysiske møter er viktige for å bli kjent med hverandre, og ikke minst kunne prate om stort og smått i pausene og på kveldene. Rogaland legeforening hadde lagt flotte rammer for møtet, som bidro til god stemning, engasjerte debatter og flammende innlegg fra talerstolen.

  To resolusjoner ble vedtatt på årets landsstyremøte. Én om kommuneoverlegens rolle, og én om at vi må stoppe å bygge for små sykehus.

  Pandemien har gjort kommuneoverlegen kjent for de fleste. Den har også synliggjort sårbarheten ved å ikke ha denne funksjonen på plass. Ikke minst at planene for vakt i de fleste kommuner er for dårlig, selv om det i årevis har vært et krav fra Legeforeningen. Koronakommisjonen har vært tydelig på at kommuneoverlege-rollen må forsterkes og defineres. Legeforeningen skal være pådrivere for at dette skjer.

  Overskriften på resolusjonen om sykehusbygg er «Fullt og helt, ikke stykkevis og delt». Den understreker at man må involvere fagfolk tidligere i byggeprosessen og bygge tilstrekkelig store og fleksible sykehus som ivaretar ulike pasientgruppers særskilte behov.

  Legeforeningen mener også at det må innføres en ny finansieringsmodell for sykehusbygg, og at investeringsbehovet i landets sykehus må inngå i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

  Slik det ser ut nå for hele den offentlige helsetjenesten, så er det for mange oppgaver som skal løses i forhold til hvor mange som er kvalifisert til å løse disse. Når vi nå går mot ferietider er dette et enda større problem.

  Tidligere var sommeren en tid for lavaktivitet i sykehusene. Men nå er det som en kollega av meg sa: «Sommerferie er lavbemanning med høyaktivitet, og med mange studenter og vikarer i sving på alle områder, slik at kompetansen totalt sett ofte er lavere enn ellers i året».

  Situasjonen er nå ekstra vanskelig fordi vi fortsatt har et etterslep på sykehusene etter pandemien. I tillegg er fastlegeordningen en pasientkrise: Over 150 000 innbyggere mangler fastlege. Det gir økt press på legevaktene, som igjen fører til flere innleggelser på sykehus.

  Vi trenger nå vilje fra politikerne til å satse skikkelig på den offentlige helsetjenesten. Hvis ikke vil vi få økte sosiale forskjeller innen tilbudet og tilgjengeligheten på helsetjenesten vår.

  Med vår fagkunnskap og vårt engasjement skal vi leger i hvert fall bidra til å utvikle helsetjenesten slik at vi fremover kan si at vi har verdens beste helsetjeneste for alle, også for oss som jobber der. Til tross for at sommeren kan være hektisk, håper jeg dere alle klarer å slappe litt av og å lade batteriene. Til høsten er vi igjen klare for å kjempe for verdens beste helsetjeneste.

  God sommer!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media