Riktig behandling for stramt tungebånd hos spedbarn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stramt tungebånd hos spedbarn kan gi ammevansker. En ny kunnskapsbasert veileder for helsepersonell vil gjøre det lettere å få hjelp.

  Helsepersonell i Norge har lenge etterspurt en faglig veileder om stramt tungebånd hos spedbarn. Dersom stramt tungebånd gir ammeproblemer, tilbys først ammeveiledning. Dersom dette ikke fører frem, kan man vurdere å klippe tungebåndet. Kunnskapsgrunnlaget for denne hovedanbefalingen er tilstrekkelig og i tråd med UpToDate og andre internasjonale retningslinjer.

  Stramt tungebånd hos spedbarn kan gi ammevansker. Hos noen kan det føre til manglende vektoppgang hos barnet og smertefull amming for mor (1). I Norsk barnelegeforenings pediatriveileder inngår en kortfattet prosedyre for diagnostikk og behandling av stramt tungebånd hos nyfødte (2). En nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe har nå utarbeidet en mer detaljert veileder for helsepersonell (3).

  Kunnskapsbasert hjelp til amming

  Kunnskapsbasert hjelp til amming

  Nesten alle mødre i Norge begynner å amme, men allerede ved fire måneders alder får bare 39 % av spedbarna kun morsmelk (4). Mødre rapporterer om ammeproblemer som årsak til at de ikke fullammer eller til at de må avslutte amming før de ønsker (4). Stramt tungebånd er én av mange årsaker til ammevansker.

  Ammeproblemene kan påvirke barnets vekst og trivsel og morens fysiske og psykiske helse. Å gjøre det mulig for mødre å amme i tråd med helsemyndighetens anbefalinger bidrar til bedre helse for barn og mor (5). Det er derfor av stor betydning at helsepersonell kan gi kvalifisert ammeveiledning og utrede årsaker til ammevansker, deriblant diagnostisere og behandle stramt tungebånd. Formålet med den nye veilederen er å bidra til kunnskapsbasert diagnostikk og behandling av symptomgivende stramt tungebånd.

  Forekomst og behandling

  Forekomst og behandling

  Tungebåndet ligger i midtlinjen mellom undersiden av tungen og munngulvet og består av bindevevsfascie og slimhinne (6). Stramt tungebånd er en medfødt misdannelse som ifølge en Cochrane-oversikt forekommer hos omtrent 4–11 % av nyfødte (7). Litteraturen angir at ammeproblemer kan oppstå hos 25–60 % av spedbarn med stramt tungebånd (1). I 2019 fikk 2,8 % av spedbarn født i Norge diagnosen, og 2,2 % ble behandlet med klipping av tungebåndet (8). Økt kunnskap og oppmerksomhet om tilstanden kan være en årsak til at rapportert forekomst i Norge har økt de senere årene. Behandling av 2,2 % av nyfødte kan være indisert ut fra forekomst og hvor mange spedbarn som har symptomgivende stramt tungebånd.

  Ammevansker

  Ammevansker

  Ultralydundersøkelser viser at tungen i en normalsituasjon har en svært aktiv rolle i overføringen av melk fra bryst til barn, der tungen via peristaltiske bevegelser presser brystvevet opp mot ganen og bidrar til at det dannes vakuum (9). Vakuum og tungens bevegelser er hovedmekanismen for overføring av melk.

  Dersom stramt tungebånd gir ammeproblemer, tilbys først ammeveiledning

  Hvis stramt tungebånd reduserer tungens bevegelighet og funksjon, kan det føre til problemer med suging og svelging. Barnet får dårlig dietak og mindre brystvev i munnen, noe som kan resultere i såre brystknopper og dårlig tømming av brystet. Dette er kjente risikofaktorer for utvikling av mastitt. Behov for hyppig amming og at hvert måltid tar lang tid, er vanlig ved symptomgivende stramt tungebånd hos spedbarn. Graden av symptomer varierer fordi hvert mor–barn-par er ulike, med forskjellig anatomi og fysiologi. For noen mødre blir problemene så store at de må avslutte ammingen før de egentlig ønsker (10, 11).

  Første tiltak: ammeveiledning

  Første tiltak: ammeveiledning

  Flere av symptomene på stramt tungebånd er uspesifikke, og diagnosen og behandlingen er omdiskutert (8, 12). Kvalifisert ammeveiledning er viktig, slik at mer vanlige årsaker til ammeproblemer håndteres først. Hvis ammeveiledning ikke bedrer situasjonen, må spedbarn med stramt tungebånd og redusert tungefunksjon undersøkes og behandles av helsepersonell med kunnskap om problemstillingen (13).

  Symptomgivende stramt tungebånd kan behandles med en enkel prosedyre, der tungebåndet klippes. Det er liten risiko for komplikasjoner når prosedyren utføres av kvalifisert helsepersonell (13). Grad av smerte ved prosedyren er vurdert å være lav (14, 15). I veilederen inngår anbefalinger om forebygging og behandling av smerte (3).

  Tilstrekkelig evidens

  Tilstrekkelig evidens

  Spedbarn skal kun behandles for stramt tungebånd når indikasjon foreligger (13). Det mangler effektstudier av høy kvalitet (7). I kliniske oppslagsverk som UpToDate (13) og den samlede forskningen fra små randomiserte studier, oppfølgingsstudier samt kasuistikker finner man imidlertid at klipping av tungebånd etter riktig indikasjon er assosiert med bedret amming (7, 13, 16). Dette er også behandleres og pasienters (mødres) erfaring, noe det skal tas hensyn til ved utarbeiding av veiledninger for kunnskapsbasert praksis.

  Klipping av tungebånd etter riktig indikasjon er assosiert med bedret amming

  Som ved all annen medisinsk behandling av spedbarn er det foreldrenes samtykke som gjelder. Vår erfaring er at mødre ofte har strevd lenge med ammingen, med risiko for tidlig ammeslutt, før de henvises. De kan ha vært behandlet for sårinfeksjon, hatt flere mastitter og barnet har ikke hatt vektøkning som forventet. Dette er kompliserte problemstillinger som ikke går over av seg selv. Oppfølging med ammeveiledning bør tilbys uansett om tungebåndet klippes eller behandles konservativt, med mål om å få til velfungerende amming for mødre som ønsker det.

  Veileder for diagnostikk og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn er utarbeidet av en landsdekkende arbeidsgruppe, bestående av nyfødtmedisinere, pediatere, øre-nese-hals-leger, tannlege, logoped, jordmødre, helsesykepleiere, allmennleger og samfunnsmedisinere samt brukerrepresentanter etter initiativ fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA). Veilederen kan leses og lastes ned fra kompetansetjenestens nettside (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media