Først registrere, så rapportere

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(3)
Jan-Ole Hesselberg
Om forfatteren

Veldig fint at du løfter dette viktige temaet. Det kan være verdt å legge til at selv om studiene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter og «kan gjenfinnes ved søk i PubMed eller andre forskningsdatabaser», kan rapporteringen likevel være problematisk selektiv. Flere studier viser at planlagte utfallsmål fjernes og nye legges til i stor skala - uten at det redegjøres for det i artiklene. En studie av blant andre Ben Goldacre viser at omfanget er stort, selv i ledende tidsskrifter (1).

Litteratur:

1. Goldacre B, Drysdale H, Dale A et al. COMPare: a prospective cohort study correcting and monitoring 58 misreported trials in real time. Trials 2918; 20. https://doi.org/10.1186/s13063-019-3173-2https://trialsjournal.biomedcen...

Trygve Holmøy
Om forfatteren

Økende byråkrati, inkludert plikten til å rapportere til ulike instanser, krever stadig mer ressurser, ikke minst innen forskningen. Kommersielle sponsorer har store ressurser og kompetanse til å følge opp dette, mens fri ikke-kommersiell forskning blir taperen. Dette gagner ikke pasientene eller forskningen. Kanskje er det vel så relevant å se om kravene til rapportering kan forenkles, som å kritisere forskerne for manglende etterlevelse?

Ine Johnsen
Om forfatteren

Veldig bra at du tar opp dette temaet. Det er relevant både innenfor både medisin, psykologi og psykiatri