Jana Midelfart Hoff, Anna Midelfart Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Frode Johan Gaustad
Om forfatteren

Takk, for en fin oppsummering av forhold omkring barn/ungdom og skjerm. Vi har vært opptatt av dette lenge i vår praksis. Dessverre er det slik at pedagogene ivrer etter å få skjermbruk inn så tidlig som mulig i undervisningen. Flere skoler i vår kommune har innført lesebrett fra 1. klasse. Myopiutviklingen er viktig og godt dokumentert.

Ett annet aspekt er blått lys-belastningen, som påvirker dag-natt-syklus og som gir søvnforstyrrelser og fatigue. Hos flere barn ser vi at dette er ett tema. Såkalt «virtual screen conjunctivitis» er ett annet økende problem, likeså følgetilstander med vernal konjunktivitt. Dersom en sammenholder disse faktorene vil en se at den total belastningen ved mye skjermbruk nok oppveier fordelene med bruken. Dette er en betenkelig utvikling, og man kunne ønske at myndighetene, før de slipper dette løs i skolen, hadde kontakt med det medisinske fagmiljø. Denne kontakten er nok sparsom.

Anna Midelfart, Jana Midelfart-Hoff
Om forfatterne

Vi vil gjerne takke kollega Frode Johan Gaustad for verdifulle kommentarer og utdypning av den negative påvirkning av synsfunksjonen ved mye skjermbruk blant barn og unge. Vi ønsket også å peke på den gunstige effekten av utendørs aktiviteter, som både begrenser skjermbruk og har positiv innvirkning på barnas helse.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefalte nylig en maksimal daglig skjermtid på én time for barn under fem år, og ingen skjermbruk i det hele tatt for barn under to år. I Norge diskuteres både positive og negative sider av skjermbruk og mye overlates til foreldrene. Vi er enige med kollega Gaustad at det er behov for et grundigere arbeid med involvering av det medisinske fagmiljø for å kunne utarbeide nasjonale anbefalinger på dette området.