Håndsprit er brannfarlig

Arnstein Fedøy Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Mette Fagernes
Om forfatteren

Takk for fin artikkel som løfter frem en viktig problemstilling. Dette er relevant både for helsetjenesten, og for andre sektorer som tradisjonelt ikke benytter denne type produkter, men som nå i forbindelse med covid-19 pandemien har et stort forbruk av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler.

Vi er enige i budskapet ditt, dette er en problemstilling som fortjener mer oppmerksomhet, også på Folkehelseinstituttets sider. Det medfører imidlertid ikke riktighet at Folkehelseinstituttet påstår at utplassering av dispensere verken er risiko- eller brannproblematisk. Tvert imot. Dette er en problemstilling vi er kjent med og opptatt av. Vi henviser i teksten til at det i Norge, i motsetning til i andre land ikke finnes detaljerte krav til plasseringen av den enkelte dispenser, men at plassering må gjennomgås med sikkerhetsansvarlig ved den enkelte enhet for å sikre at nødvendige forhåndsregler blir tatt. Øvrig regelverk omtales som du nevner ikke.

Den nasjonale veilederen for håndhygiene er fra 2016 og skal revideres høsten 2021. Vi vil se på behovet for å tydeliggjøre risiko knyttet til oppbevaring av alkoholbasert hånddesinfeksjonsmidler, og regelverket rundt dette. Vi vil også se på behov for presisering i artiklene vi har ute om dette i koronaveilederen.

Arnstein Fedøy
Om forfatteren

Takker for raske tilbakemeldingen på artikkelen fra FHI og erkjennelsen av risikoen.

Som styremedlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) jobber jeg mye opp mot myndighetene og rask reaksjon og erkjennelse, er ikke vi er vant med. At FHI svarer så raskt og at Tidsskriftet tok inn denne artikkelen, må berømmes.

Det at FHI er enig i budskapet om at lagring og bruk fortjener mer oppmerksomhet, fortjener honnør. Det er kun ved erkjennelse av et problem/utfordring, at det er villighet til å gjøre noe med dette. At risiko rundt dette skal tydeliggjøres, vil gange hele helsetjenesten.

I etterkant av publiseringen av artikkelen, har jeg fått bekymringseposter på andre plassering av dispenser, som inne i heis. Her har man et lukket rom uten noe slokkeapparat, som i verste fall kan stoppe opp med sengeliggende pasienter. Hvordan er det tenkt at en evakuering skal skje fra et slikt rom? Hvor lang tid har man på seg, før kritisk skader må påregnes og når er dødsfall sannsynlig?

Mitt og BFO sitt anliggende er det tilsynelatende manglende forholdet Helse Norge har til brann og risiko. BFO vil utfordre Helse- og omsorgsdepartementet med aktuelle underliggende etater å ikke fragmentere brann, eksplosjon og sikkerhet inn i mange veiledere, men heller lage en felles veiledning tilpasset Helse Norge. Det er etter vår mening kun en samlet forståelse for dette området som kan løse det det store spørsmålet som artikkelen med den underliggende rapporten stiller, hvorfor oppdager ikke virksomhetene betydelig risiko? Jeg tror ikke at det skyldes evnene, men er det vilje til reell endring i utdanning, opplæring og praksis?

Oppfordrer alle med interesse og som arbeid med brann og sikkerhet i Helse Norge, å følge med på BFO sin nettavis www.brennaktuelt.no for relevant informasjon.