Nyoppdaget katastrofal antistoffdannelse etter AstraZeneca-vaksinen

Ingvild J. Lægreid, Ingvild H. Sørvoll, Siw L. Ernstsen, Kjersti Daae Horvei, Stina Hauglann, Svetlana Lund, Renathe Henriksen Grønli, Christianne Solbø, Marthe Pedersen, Maria Therese Ahlen Om forfatterne

Kommentarer

(4)
Øystein Haarklau Johansen
Om forfatteren

Takk for veldig interessant og spennende artikkel!
Jeg har en liten kommentar til utsagnet "Ut ifra internasjonale tall på vaksinerte og antall rapporterte tilfeller synes risikoen svært liten, men tallene fra Norge gir et foreløpig grovt estimat på ca. 1 per 25 000 vaksinerte".
Her oppgir dere først en upresis henvisning til internasjonale tall ("svært liten"), der det faktisk er mulig å gi referanse til et nøyaktig estimat (1), og følger så opp med en mye mer presis henvisning til norske tall (1 på 25000), men uten å oppgi referanse. Dette norske tallet, som altså er oppsiktsvekkende høyt, brukes så til å understøtte utsagnet "Kan vi akseptere en slik risiko for en potensielt dødelig bivirkning hos unge friske mennesker med lav risiko for å dø av covid-19?".

Kronikken ble sendt inn 30.3.21. Data fra det europeiske legemiddelverket den 18.3.21 viste en risiko på 1-2 per million vaksinerte, og en ny gjennomgang av data opp til 4.4.21 viste en risiko på 6-7 per million vaksinerte (2). Dette er altså enten en overseelse, eller tendensiøst.

Litteratur
1) COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-... Lest 16.04.2021

2) European Medicines Agency. AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets.
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-find... Lest 16.04.2021

Jörg Forstner
Om forfatteren

Hva er en uheldig injeksjonsteknikk?

Ingvild Lægreid
Om forfatteren

Takk for innspill. Vi ser at vi burde presisert den internasjonale insidensen siden vi sammenligner med norske tall. Da det var behandlingstjenesten som analyserte de norske tilfellene, var den foreløpige nasjonale insidensen her kjent for oss den 30.03 uten at vi hadde referanse å vise til. Vi ser at vi i ettertid kunne referert til artikkelen av Schultz et al. i New England Journal of Medicine (1) for dette estimatet.

Litteratur
1) Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al, Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination, N Engl J Med 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2104882. Lest 19.04.2021.

Ingvild Lægreid
Om forfatteren

Da de første meldingene om tromboser etter AstraZeneca-vaksinen kom, var det danske leger som gikk ut og sa at aksidentell intravasal injeksjon på grunn av manglende aspirasjon i forbindelse med stikket kunne være årsaken til trombosene. Danske myndigheter endret anbefalingene for injeksjonsteknikk ved vaksinering i forbindelse med dette (1).

Litteratur
1) Statens Serum Institut. Intramuskulær injektion på børn og voksne. https://www.ssi.dk/vaccinationer/injektionsteknik/intramuskulaer-injekti... Lest 22.04.21