Alt som kan sies på engelsk, kan sies på norsk

Petter Gjersvik Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Otto Inge Molvær
Om forfatteren

Nasjonalspråket er del av identiteten vår. Ved sida av flagget er det vårt viktigaste nasjonalsymbol.
Språket må vere plastisk og dynamisk for til ei kvar tid å vere ein tenleg kommunikasjonsreiskap. Derfor er nyord naudsynt for å kunne dekkje endringar i samfunnet. Svært få meistrar eit framandspråk like godt som morsmålet. Omsetjing til norsk vil ofte betre forståinga av emnet.

Peter Prydz
Om forfatteren

Dette kan være rett. Men det er ikke alt som sies på norsk, som kan sies like godt på engelsk. Innenfor mitt område (medisinsk veiledningspedagogikk) er det tre sentrale begreper som ikke lar seg enkelt oversette til engelsk: Fag, veiledning og pedagogikk (med avledninger).