Private klinikker bør kunne sette covid-19-vaksiner

Gunnar Hasle Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Anne-Mette Thorsen
Om forfatteren

Selvsagt bør private få anledning til å sette vaksiner mot covid-19. Det er uhørt at staten skal ha monopol på dette.

Når mange er vaksinert i Norge, så bør vi ha et privat alternativ. De som av ulike grunner ikke ønsker å la seg vaksinere i det offentlige, bør få anledning til å få sin dose privat. De massive vaksinesentere som er satt opp i dagkan vanskelig opprettholde et nivå på hygiene og generelle smittevernregler, som er en god grunn for at enkelte skal få anledning til å bli vaksinert i mer egnede hygieniske forhold.

Det er også slik i dag at mange land tilbyr sine innbyggere å velge vaksine, mens dette ikke er mulig i Norge. Det er vel åpenbart at de fleste ønsker seg Pfizer vaksine, men det er kun rundt halvparten som får det, og det er absolutt ingen valgmulighet. Norge bør være et land som kan tilby innbyggere en egen valgt vaksine i hygieniske forhold.