Kan vi ha en reell debatt om selvmordsforebygging i Norge?

Julia Hagen, Kristin Espeland, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Nina Danielsen
Om forfatteren

Vi vil gjerne takke for dette faglige innspillet som åpner opp for at debatten omkring selvmordsforebygging må utvides.

Mange pårørende og etterlatte etter selvmord i Norge har lenge visst dette.

Antagelsen om all all suicidalitet hører psykiatrien til er gjennomgående i store deler av samfunnet.

Selvmordsforebygeende arbeid må foregå på mange parallelle plan, og hvis vi begrenser søkelyset vårt på psykiatriske diagnoser vil vi utelukke mange av de som lider.

Vi ser frem til at debatten åpnes opp, i lys av Regjeringens nye nasjonale handlingsplan for selvmordsforebygging, som påpeker nettopp at selvmord må behandles som et folkehelseproblem.