En mann i 40-årene med mental og sirkulatorisk påvirkning etter falltraume

Kristian Sønstabø, Stig Gjerde, Aly Dicko, Inge Morild, Jon-Kenneth Heltne, Magnus Berle Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Chantal Tallaksen, Sverre F. Narverud
Om forfatterne

Vi leste med stor interesse kasuistikken om en mann i 40 årene med akutt mental og sirkulatorisk påvirkning etter sannsynligvis relativt moderat falltraume, da han ikke hadde synlige skader av det. Forfatterne foreslår kokainforgiftning som en meget plausibel hovedforklaring av forløpet, basert på de kliniske funnene og de toksikologiske analyser.

Vi ønsker å påpeke at en kardial beriberi, også kalt Shoshin beriberi (1, 2), også kan være en passende forklaring. Denne muligheten passer sykehistorien av antatt langtkommen kronisk alkoholisme med levercirrhose og akutt sirkulatorisk kollaps, forenlig med tiaminmangel (3-5). Vi tillater oss å påpeke dette da den umiddelbare behandling av denne tilstanden er enkel, ufarlig og rimelig og består av å inkludere minst 500mg tiamin iv, mens diagnose er utfordrende i et akutt forløp. Ved en slik tilstand vil enhver behandling uten tilskudd av tiamin mislykkes.

Litteratur:

1. J.A Pang , Yardumina A, Davies R, Patterson DL. Shoshin beriberi: an underdiagnosed condition? Intensive Care Med1986; 12: 380–382
2. Bello S, Neir M, Riezzo I, Othman MS, Turillazzi E, Fineschi V. Cardiac beriberi: morphological findings in two fatal cases. Diagnostic pathology 2011; 6 1746-1596.
3. Meurin P. A rapidly curable hemodynamic disaster. Presse Med 1996; 25(24):1115-8.
4. Imamura T, Kinugawa K. Shoshin beriberi with low cardiac output and hemodynamic deterioration treated dramatically by thiamine administration. Int Heart J. 2015;56:568-70.
5. Dabar G, Harnouche C, Habr B, Riachi M, Jaber B. Shoshin beriberi in critically ill patients. Nutr J. 2015; 14: 51.