Guttorm Raknes, Trude Giverhaug Om forfatterne

Kommentarer

(3)
Guttorm Raknes
Om forfatteren

For spesielt interesserte er det nå lagt ut en supplerende artikkel på hjemmesidene til RELIS med flere detaljer og referanser om epidemiologi, mekanismer, mulige skadelige effekter og seponeringsstrategier.

Litteratur:

1. Raknes G, Giverhaug T. Mer om problematiske protonpumpehemmere. https://relis.no/content/5144/Mer-om-problematiske-protonpumpehemmere (Publisert 10. 11. 2020).

Helge Waldum
Om forfatteren

Jeg leste med en viss undring artikkelen «Problematiske protonpumpehemmere», av Guttorm Raknes og Trude Giverhaug, i siste utgave av Tidsskriftet (1). Min gruppe har vært verdensledende på dette feltet i mer enn 30 år, og en lang periode var vi alene om å advare mot bruk av protonpumpehemmere (PPI). Jeg er derfor noe overrasket over at vi ikke er blitt referert. Det er påfallende at forfattere, fagfellevurderer og redaksjon ikke har satt seg nok inn i litteraturen til at dette har vært oppdaget. Min gruppe har publisert over 400 artikler. De fleste har hatt direkte eller indirekte relevans for PPI-bruk, og burde derfor ha vært lette å oppdage.

Dersom noen har interesse for å sette seg mer inn i dette feltet vil jeg anbefale min bok, som kom ut for 14 dager siden, med tittelen «The Influence of the Pharmaceutical Industry on Medicine exemplified by Proton Pump Inhibitors».

Litteratur: 

1. Raknes G, Giverhaug T. Problematiske protonpumpehemmere. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0414

Guttorm Rakne
Om forfatteren

Vedr. etterlysning fra Helge Waldum om referanse til egen forskning, er dette noe vi har tatt med i den utvidete artikkelen som er publisert på hjemmesidene til RELIS (1). Det er ingen tvil om at hans fagmiljø er ledende på området.

Kronikkformatet har stramme rammer, og antall referanser måtte begrenses. Vi tar gjerne imot innspill dersom noe av innholdet i kronikken står i motsetning til Waldums bok eller forskning forøvrig.

Litteratur:

1. Raknes G, Giverhaug T. Mer om problematiske protonpumpehemmere. https://relis.no/content/5144/Mer-om-problematiske-protonpumpehemmere (Publisert 10. 11. 2020).