Kari Tveito Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Sigmund Olafsen
Om forfatteren

Det er ikke noe nytt at virus kan gi langvarige eller til og med permanente endringer i hvordan kroppen fungerer på cellenivå. Kanskje man nå kan håpe på mer seriøs forskning på ulike tilstander som gir utmattelser, smerter eller andre invalidiserende helseproblemer. Det er mildest talt på tide å lytte til pasientene! Hør godt etter hvordan pasientene beskriver sin tilstand, og forsøk å finne mikrobiologiske forklaringer på hvorfor pasientene opplever det slik. Min første tanke er at når pasientene beskriver sin situasjon som de gjør, så er det fordi det er slik det er. Om forskning på langvarige problemer etter Covid-19 kan gi oss ny innsikt i andre hittil uforklarte smerter eller utmattelser har det tross alt gitt oss noe nytte (men til en forferdelig høy pris).