Det bør hete St. Olav's University Hospital på engelsk

Sverre Myren-Svelstad, Terje Lohndal Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Trond Sand
Om forfatteren

Det er naturlig å benytte sykehusets egen hjemmeside, engelsk versjon, når du leter etter navnet. Der står det fortsatt stor H i engelsk postadresse (og liten h for hospital på norsk). I så fall er det 21, ikke 1, korrekte oppføringer for første ledd.

Godt begrunnet forslag, men identisk navn på alle språk er best for en god merkevare.

Sverre Myren-Svelstad, Terje Lohndal
Om forfatterne

Vi takker kollega Trond Sand for interessante kommentarer. Han påpeker at «St. Olavs Hospital HF» er formen som brukes i postadressen (1) og derfor er naturlig å oppfatte som det offisielle, engelskspråklige navnet.

Vi vil først bemerke at heller ikke denne formen følger konvensjoner for engelsk skrivemåte, med sin manglende apostrof i «Olavs». For det andre kan man med god grunn stille spørsmål om hva som faktisk er sykehusets offisielle navn på engelsk. I sykehusets egenomtale brukes i én og samme tekst formene: «St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital», «The University hospital of St. Olav», «St. Olav», «St. Olavs hospital» og «St. Olavs Hospital HF» (1). Slik vi forstår det, er det den første formen som er tiltenkt som det fulle offisielle, engelske navnet.

I dag er det imidlertid ikke entydig hva som faktisk er offisielt navn, dette navnet er uansett grammatisk feil – og verken sykehuset selv eller andre bruker en konsistent skrivemåte. Hvis sykehuset skal ha et offisielt, engelsk navn, mener vi det er et minstekrav at navnet følger sedvanlige konvensjoner for stavemåte. Språkbevisste sykehusansatte vil ellers nødig bruke navnet. Vi vil gjerne utfordre sykehusets kommunikasjonsavdeling til å bidra med sine synspunkt i saken.

1. About the hospital. https://stolav.no/en/about-the-hospital (lest 16.10.2020).