Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Gynekologiske fistler

  Gynekologiske fistler

  Fistler oppstått i underlivet etter behandling kan føre til inkontinens for urin, avføring eller begge deler. Fistler etter kirurgi, f.eks. hysterektomi, vil oftest heles, mens fistler oppstått etter strålebehandling ofte vil bli permanente. Dette viser en gjennomgang av journalene til 163 kvinner behandlet ved Haukeland universitetssjukehus i perioden 1995–2019. Antall og andel pasienter henvist fra andre helseregioner økte i perioden, særlig etter etableringen av nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler.

  Originalartikkel: Gynekologiske fistler etter kirurgi eller strålebehandling

  Utprøvende behandling ved covid-19

  Utprøvende behandling ved covid-19

  Covid-19 kan føre til livstruende sykdom, og legemidler med dokumentert effekt finnes ikke. Dette stiller leger overfor mange vanskelige valg. Haugesund sjukehus beskriver forløpet for en kritisk syk covid-19-pasient som ble behandlet med rekonvalesensplasma, dvs. plasma fra personer med nøytraliserende antistoffer etter gjennomgått covid-19. Nordlandssykehuset i Bodø beskriver en kvinne med covid-19-utløst akutt lungesviktsyndrom som etter tre ukers intensivbehandling ble behandlet med steroidinfusjoner og ble bedre. Bare kliniske studier kan avklare effekten av slike behandlingsformer.

  Leder: Utprøvende behandling ved covid-19
  Kort kasuistikk: Pasient med alvorlig covid-19 behandlet med steroider
  Kort kasuistikk: Pasienter med alvorlig covid-19 behandlet med rekonvalesensplasma
   

  Hva er forløpsbasert finansiering?

  Hva er forløpsbasert finansiering?

  Forløpsbasert finansiering blir i økende grad tatt i bruk i USA og over hele Europa. Ideen med ordningen er å tilby en samlet refusjon for alle elementene i et pasientforløp eller en klinisk behandlingsepisode. Hvert pasientforløp skal kunne knyttes opp til spesifikke måltall for god kvalitet. Pasientgrupper inndeles etter risikoprofil for å sikre at sykehus som behandler de sykeste pasientene, ikke straffes økonomisk. Hvilke fordeler og ulemper har forløpsbasert finansiering? Hvordan kan ordningen tas i bruk i Norge?

  Kronikk: En introduksjon til forløpsbasert finansiering

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media