Naturen vi er en del av

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Helge Lorentzen
Om forfatteren

Det er i høyeste grad relevant å fokusere på klimakrisen som et udefinert moment i artikkelen. Men: Også den dramatiske reduksjonen i artsmangfold på kloden kan være en betydelig medvirkende årsak.