Anders Tveita, Siv Hestenes, Eirik Robsahm Sporastøyl, Stian Aleksander Pettersen, Bente Lund Neple, Marius Myrstad, Arnljot Tveit, Hege Frøen, Jan Svendsen, Else Johanne Rønning Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Anita Baklund
Om forfatteren

Det beskrives i artikkelen tre kasuistikker med lungeembolier hos pasienter med covid-19 infeksjon. For alle tre ble det beskrevet at de hadde for lav oksygenmetning i blodet. For pasient 1 og pasient 3 ble det beskrevet at de har respiratorisk alkalose, for pasient 1 ved innkomst, for pasient 3 noe senere i sykdomsforløpet.
Er det mulig å forklare hvordan det kan ha seg at disse pasientene har respiratorisk alkalose? Man skulle umiddelbart tro at de hadde respiratorisk acidose, ikke respiratorisk alkalose.

Alfred Arvesen
Om forfatteren

Hadde pasient 1 diabetes og infeksjonen førte til metabolsk acidose, kan respiratorisk alkalose være kompensatorisk. Hvis lungeembolusene ikke er for store og sitter i underlappene, vil tachypnoe og hyperventilering kunne senke CO2 og øke pH i midtfelt og overlapper.

Forekomst av DVT var uventet lav i de nederlandske dataene. I en fersk rapport i Thrombosis Research rapporterer Corrado Lodigiano og medarbeidere fra et universitetssykehus i Milano, The Humanitas Covid-19 Task Force, om 388 pasienter, innlagt i perioden 13.02.20 – 10.04.20. Median alder var 66 år, 68 % av pasientene var menn. 16 % trengte intensivbehandling (ICU), hvorav alle fikk tromboseprofylakse. 75 % fikk tromboseprofylakse på sengepost. 44 pasienter fikk billeddiagnostikk. Tromboemboliske komplikasjoner ble påvist hos 28 pasienter: 16 (36%) hadde DVT. CT-angiografi av 30 pasienter viste lungeembolisme (LE) hos 10 (33 %). 2,5 % hadde cerebrovaskulære og 1,1 % akutt coronarsyndrom/hjerteinfarkt. 2,2 % hadde disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Det er verdt å merke seg at flere pasienter (36 %) fikk DVT enn LE. Halvparten av DVT-pasientene fikk påvist dette innen 24 timer etter innleggelse. Raskt økende D-dimer og DIC var forbundet med høy mortalitet.

Forfatterne konkluderer med at det nå haster med å forbedre spesifikk diagnostikk og behandling av venøs tromboembolisme, samt kartlegge effekt og risiko ved tromboseprofylakse hos Covid-19 pasienter. Dersom over en tredel av pasienten utvikler DVT, vil dette lett underdiagnostiseres i en situasjon hvor fokus er rettet mot luftveiene.