Kommentar
GTT-metoden og uønskede hendelser som bidrar til død i sykehus