Podkast: En norsk leges rapport fra Italia

Irene Thoresen Rønold Om forfatteren
Artikkel

Guttorm Brattebø er en av de norske legene som har reist til Italia for å bistå italiensk helsepersonell. I den nyeste episoden av Stetoskopet forteller han hvordan opplevelsen har vært så langt. 

– Alle vet at et lite team fra Norge ikke betyr så skrekkelig mye i den store sammenhengen. Men det betyr at de på sykehuset som har jobbet ekstremt mye i halvannet måned kan få litt hjelp. Og noen kan kanskje også få litt fri, sier Guttorm Brattebø.

Han jobber til daglig som anestesilege ved Haukeland universitetssykehus, men befinner seg nå i byen Bergamo i Lombardia-regionen i Nord-Italia. Regionen er regnet som episenteret for covid-19-utbruddet i Italia. Det er hit Norge har sendt et team med norske leger og sykepleiere, for å bistå italienske helsearbeidere i kampen mot viruset.

Guttorm Brattebø. Avbildet av Bergens Tidende i 2017. Foto: NTB Scanpix/Bergens Tidende/Tor Høvik

Italia har vært et av landene i Europa som har vært hardest rammet av covid-19-pandemien. Det er registrert flere enn 180 000 covid-19-smittede i landet, og til sammen 25 000 italienere har mistet livet av sykdommen. På det verste rapporterte Verdens helseorganisasjon (WHO) om flere enn 5 000 nye smittede om dagen.

I slutten av mars ba helsemyndighetene i Lombardia EU om hjelp til å takle krisen. Kort tid etter besluttet den norske regjeringen å sende et medisinsk team til regionen.

Et uvanlig oppdrag

Guttorm Brattebø ble spurt om han kunne reise til Italia lørdag før palmesøndag. Etter en kort diskusjon med familien var svaret klar: Han ville bidra.

Dagen etter satt han på et fly på vei til Oslo, der hele teamet på 19 personer – leger, sykepleiere og logistikkansvarlige – skulle ha et par dager sammen på Starum med opplæring før turen gikk videre til Bergamo.

Teamet som har reist har navnet Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT), og ble opprettet for tre år siden for å kunne gi nødvendig helsehjelp under kriser og naturkatastrofer. Teamet består av spesialtrent personell, og er rigget for å kunne reise av gårde på kort varsel til områder der lokalt helsevesen har behov for hjelp, for eksempel fordi infrastrukturen er rammet.

Oppdraget i Italia er på mange måter uvanlig, forteller Brattebø:

 – Når vi har øvd med NOR EMT tidligere, har vi ofte øvd på at vi skulle være ute i terrenget, og på steder der det kanskje kunne være sikkerhetsproblemer av en helt annen karakter enn et som er tilfellet her. Her er samfunnet helt åpent, sikkert, og likner på det norske, forteller han.

 – I stedet for å sende av gårde teltleir og utstyr og etablere oss, reiste vi ned kun med personell og smittevernutstyr. Vi skal være selvforsynt, og ikke være en ekstra belastning for helsevesenet, som allerede satt på en voldsom prøve her.

Dramatiske inntrykk

Brattebø er medisinsk leder i teamet, og har ansvar for det medisinske på oppdraget, og for deltakernes personlige helse. Sykehuset de jobber ved behandler nesten bare pasienter med covid-19.

 – Det er ganske spesielt. På sykehuset er det stille. Ingen pårørende får besøke, det er kun de som har viktige funksjoner på sykehuset som kommer på jobb og som drar igjen. Og det er et generelt portforbud, slik at ingen har lov til å være ute, bortsett fra når de beveger seg til og fra jobb. Det Italia som vi opplever nå er et helt annet land enn det vi som har vært her før forbinder med Italia, sier han. 

Han forteller at det utenfor sykehuset fortsatt står telt som ble brukt i forbindelse med triagering av pasienter gjennom akuttmottaket. Bak sykehuset står det også kjølekonteinere som ble brukt til å håndtere det store antall døde. 

– Når vi snakker med kollegaer her, er det mange som får tårer i øynene. De forteller om helt forferdelige etiske dilemmaer de plutselig havnet i, da de sto med alt for mange pasienter og måtte gjøre dramatiske prioriteringer mellom pasienter som en ellers ville tilbudt både respiratorbehandling og annen omfattende behandling. Det har nok vært veldig tøft. Og de fikk ikke tid til å forberede seg på dette, fordi bølgen av pasienter kom så plutselig, og så voldsomt, sier Brattebø, og fortsetter:

– Fordi denne regionen ble så hardt rammet har de fleste leger og sykepleiere dessuten enten familie eller bekjente som har vært syke, eller som har mistet livet av sykdommen. Og vi vet at i Italia har mer enn 100 leger omkommet av denne sykdommen. Det er nesten vanskelig for oss å forestille oss.

  • Hør Guttorm Brattebø fortelle om sine inntrykk fra covid-19-sykehuset i spilleren under 
  • Eller lytt til Stetoskopet i iTunes eller Spotify.

Stetoskopet kommer med nye episoder torsdag annenhver uke. Vi snakker om aktuelle medisinske problemstillinger, ny norsk forskning og hvordan det er å være lege i Norge i dag. Du finner Stetoskopet der du lytter til podkast. 

Her er noen av episodene vi har publisert så langt: 

Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller forslag til temaer vi kan ta opp? Send oss en mail på stetoskopet@tidsskriftet.no

Anbefalte artikler