Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus

Håkon Ihle-Hansen, Trygve Berge, Anders Tveita, Else Johanne Rønning, Per Erik Ernø, Elizabeth Lyster Andersen, Christian Hjorth Wang, Arnljot Tveit, Marius Myrstad Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Ole Wilhem Bøe
Om forfatteren

Jeg er begeistret over hvor raskt Covid-19 tilfeller er beskrevet fra Bærum sykehus (1). En del pasienter ble meget dårlige. Med artifisiell intelligens av New York University er 3 funn fra pasienter fra Wenzhou, Kina vurdert som indikatorer for alvorlig klinisk forverring: ALAT, dype muskelsmerter og hemoglobinstigning (2). I vår artikkel om et anfall av idiopatisk kapillærlekkasje fant vi en betydelig økning i hemoglobin (hemokonsentrasjon) som vi tolket som forårsaket av plasmalekkasje gjennom kapillærene (3). Hemoglobin inngår ikke i de diagnostiske verktøy brukt til vurdering av pasientene i artikkelen. Hemoglobin er ikke notert i tabellene. Min tanke er at de tre parametre indikerer plasmalekkasje med hemokonsentrasjon, og begynnende kompartmentsyndrom. Fant man slike tegn som kunne varslet hvem som ble de sykeste pasienter?

Litteratur:

1. Håkon Ihle-Hansen, Trygve Berge, Anders Tveita med flere: Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus. Tidsskriftet 10. april 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0301
2. Xiangao Jiang, Megan Coffee, Anasse Bari et al: Towards an Artificial Intelligence Framework for Data-driven Prediction og Coronavirus Clinical Severity. CMC, 2020(63,1): 537-551, CMC doi:10.32604/cmc.2020.010691
3. Ole Wilhelm Bøe, Kjell Sveen, Magne Børset, Kirk M. Druey: Raised Serum Levels of Syndecan-1 (CD138), in a Case of Acute Idiopathic Systemic Capillary Leak Syndrome (SCLS) (Clarkson’s Disease). Am J Case Rep 2018; 19:176-182,