Covid-19 med stille hypoksemi

William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Fredrik Eika
Om forfatteren

William Ottestad og medforfattere presenterer en interessant og viktig kasuistikk. Det bør likevel kommenteres at hypoksemi og hypoksi referer til to distinkte prosesser, som poengtert i språkspalten 30.03.17 (1). Nedsatt partielt oksygentrykk (PaO2) og/eller nedsatt oksygensaturasjon (SaO2) i arterielt blod skal omtales som hypoksemi. Hypoksi derimot referer til en tilstand der cellene i ett eller flere organ ikke evner å opprettholde aerob metabolisme grunnet utilstrekkelig oksygentilgang. Hypoksemi er en viktig årsak til hypoksi. Det er imidlertid viktig å være klar over at pasienter kan være uttalt hypoksemiske uten å være hypoksiske.

Litteratur:

1. Hypoksi eller hypoksemi? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 554.

Irene Thoresen Rønold
Om forfatteren

Hei!

Takk, Fredrik Eika, for at du gjorde oss oppmerksomme på dette. Du har helt rett, og feilen er nå rettet i nettutgaven.

Med vennlig hilsen Irene Thoresen Rønold, på vegne av redaksjonen i Tidsskriftet