Kommentar
GTT metoden og uønskede hendelser som bidrar til død i sykehus