Korona, karantene og krise

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Olav Lund
Om forfatteren

Takk til språkspalten for oppklarende definisjoner av korona, karantene og krise. Covid-19 lyder ennå fremmed i øret, men vil kanskje etablere seg som navnet på farsotten som startet i Kina på slutten av 2019.

Jeg foreslår et alternativt norsk navn i tråd med gamle, kjente uttrykk som gulsott, bleksott (anemi), vattersott (ødem) og sotteseng (1). Kronsott.

Litteratur:

1. Braut, Geir Sverre. (2019, 16. august). sott. I Store medisinske leksikon. Hentet 2. april 2020 fra https://sml.snl.no/sott

Erlend Hem
Om forfatteren

Kronsott er virkelig et flott ord! Presist er det også. «Sott» kan bety «alvorlig, ofte dødelig og smittsom sykdom» (1). Slik er det jo med covid-19. En hake ved forslaget er nok at mange ikke lenger kjenner ordet «sott». Eller som ordboken tørt formulerer det: «nå mest om eldre forhold eller arkaiserende» (1). Det er jo noe alderstegent over ord som svinnsott, bleksott og vatersott.

Verdens helseorganisasjon har gitt sykdommen navnet covid-19. Her gjelder det nok å følge den internasjonale anbefalingen. Men ideen fra Olav Lund føyer seg inn i en lang tradisjon med å fornorske ord. Den utrettelige språkreformatoren Knud Knudsen (1812- 95) ville for eksempel erstatte fremmedordet influensa med noe som var mer norsk (2). Et av forslagene hans var krimfarang, bygget opp av krim = snue og farang = omgangssyke, altså en forkjølelsesepidemi. Det slo ikke an.

Litteratur
1. Sott. I: Det norske akademis ordbok. https://naob.no/ordbok/sott (2.4.2020).
2. Hem E. Influensa, krimfarang og A(H1N1)pdm09. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 321.