Jobben som velges bort

Lisa Dahlbak Jacobsen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Fredrik Langballe
Om forfatteren

Jeg mener Allmennlegeforeningen er på en alvorlig feil kurs når de prioriterer privatpraksis framfor fastlønnsstillinger eller hybrid-stillinger. I vanskeligstilte kommuner er det klar overvekt med søknader fra unge leger til stillinger med fast lønn eller 8.2 avtaler. Trygge sosiale ordninger og mindre administrativt ansvar er viktige faktorer når leger gjør kartiærevalg. ALF sin prioritering passer eksisterende leger, men ikke nyrekrutteringen.
Med 37 års erfaring som fastlege, kommunelege og daglig leder i gruppepraksis, ber jeg ALF innstendig om å endre kurs.