Hvorfor velger leger seg bort fra allmennmedisin?

Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Lars Dolven
Om forfatteren

Manger allmennleger trives godt i sitt arbeid og føler for å fortsette etter at de har passert aldersgrensen på 70 år. Vi har et enestående yrke, med rik anledning til å bruke erfaring og menneskekontakt. En deltidsstilling på 40/50 % kan lette inngangen til ny allmennlege og lette overgangen for de allmennleger som ønsker å trappe ned, samtidig som de fortsatt trives svært godt i sitt arbeid. Nå som det er stor mangel på almenpraktikere, kan en slik gradvis nedtrapping over 3 til 4 år tilføre nye ressurser til allmennhelsetjenesten.