Før og etter vaksinering

Atle Fretheim Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Hogne Sandvik
Om forfatteren

Atle Fretheim har åpenbart misforstått når han skriver: «En Cochrane-oversikt viser at risikoen for alvorlig gastroenteritt halveres blant dem som får rotavirusvaksinen. De norske tallene tyder på en langt kraftigere effekt – gastroenteritt blant barn var ti ganger så vanlig før vaksinene ble innført.»

De norske tallene viser en reduksjon på litt over halvparten, jfr. tabell 1b, som viser konsultasjonsrate-ratio, ikke konsultasjonsrater (1).

1. Sandvik H. Barn på legevakt med gastroenteritt før og etter innføring av rotavirusvaksinen. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0761

Atle Fretheim
Om forfatteren

Takk til Hogne Sandvik, for å gjøre leserne oppmerksom på at jeg må ha misforstått tallene som ble presentert i Tabell 1b i hans artikkel.

Han har helt rett - det er bare å beklage.

Til mitt forsvar - som har begrenset verdi: Tabellene 1a og 1b var ikke skilt fra hverandre i den versjonen som forelå da jeg skreiv min kommentarartikkel. Jeg la antakelig ikke merke til at tabellen inneholdt rapportering av ett utfallsmål for den første tidsperioden (konsultasjonsrate) og at annet utfallsmål for den andre tidsperioden (konsultasjonsrate-ratio).