Les mer om

Artikkel

Strukturert oppfølging ved urinsyregikt

Ved å standardisere og strukturere oppfølgingen av pasienter med urinsyregikt kan forebyggende behandling lettere tilpasses den enkelte pasient. Dette viser erfaringer fra Haukeland universitetssjukehus. Med god pasientopplæring og regelmessige målinger hadde om lag halvparten av pasientene nådd behandlingsmålet for urinsyrenivå etter tre måneder og over 80 % etter seks måneder. Nesten tre firedeler av pasientene var anfallsfrie etter oppnådd behandlingsmål. Modellen kan brukes i både allmennpraksis og sykehus.

Originalartikkel: Strukturert pasientforløp ved urinsyregikt

Desentralisert hjerneslagbehandling gir gode resultater

I Norge foregår behandlingen av pasienter med hjerneslag ved rundt 50 sykehus. Lokalsykehus synes å ha like god eller bedre behandlingskvalitet for pasienter med hjerneslag enn universitetssykehus. Dette fremkommer av en studie basert på data fra Norsk hjerneslagregister, der måloppnåelsen for 11 kvalitetsindikatorer i 2015–16 ble registrert. Godt over 90 % av pasientene ble behandlet i en slagenhet. Trombolytisk behandling ble gjennomført hos 17,2 % og 19,0 % av pasientene ved henholdsvis lokalsykehus og universitetssykehus.

Originalartikkel: Hjerneslag i Norge 2015–16 – behandling og resultater

Vannlatingsproblemer hos barn kan behandles

Urininkontinens og sengevæting er vanlig hos barn og fører ofte til kontakt med helsestasjon, fastlege eller barnelege. Plagene kan prege både oppvekst og voksenliv. Men det finnes god behandling. Utredningen omfatter bl.a. målrettet anamnese, klinisk undersøkelse, listeføring av drikke og urinering og nattdagbok. Funksjonelle forhold er den vanligste årsaken til nedre urinveissymptomer hos barn, og få av barna har anatomiske eller nevrologiske misdannelser. Avhengig av årsak kan blæretrening, alarm og medikamenter inngå i behandlingen.

Lederartikkel: Når barn ikke får kontroll med vannlatingen
Klinisk oversikt: Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming

Anbefalte artikler