Nobelpris for oppdagelse av hvordan celler tilpasser seg skiftende oksygennivå

Magnar Bjørås Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Andreas Wahl Blomkvist
Om forfatteren

Gratulerer til William G. Kaelin jr., sir Peter J. Ratcliffe og Gregg L. Semenza for årets nobelpris i medisin. Fra min lesing av Bjørås sin lederartikkel og beskrivelse av basalforskningen deres (1), vil innsikten om hvordan celler tilpasser seg endringer i kroppens oksygennivå være viktig for en lang rekke tilstander. For ordens skyld er det ikke sykdommen von Hippel-Lindaus (VHL) som kontrollerer cellens respons på oksygenmangel, slik man kan få inntrykket av i lederartikkelen. Snarere er det von Hippel-Lindau protein (pVHL) som kontrollerer dette ved å bli modifisert med oksygen til stedet. Ved oksygenmangel forblir pVHL umodifisert. Det muliggjør at hypoxia-inducible factor (HIF) øker transkripsjonen av EPO-genet.

Litteraturliste:
1. Bjørås M. Nobelpris for oppdagelse av hvordan celler tilpasser seg skiftende oksygennivå. Tidsskr Nor Legeforen 2019