Praksisperioder i medisinstudiet – bedre i Sverige?

Victoria Schei Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kristine Vinge-Holmquist
Om forfatteren

Så enig at vi burde adoptere dette fra Sverige! Har selv hatt praksis på øye, Ønh, nevrologi, radiologi, pediatri og gyn/obs ved sahlgrenska i Gøteborg og gjennomgående følt meg sett, hørt og velkommen i motsetning til ved de fleste praksisperiodene ved UiO (med noen få unntak). Tror rekrutteringen til enkelte fag kan økes på denne måten i tillegg til å øke læringsutbyttet og leselysten for studenten.