Bastian Løe Pedersen, Peter Wiel Monrad-Hansen, Alexander Valentin Frodahl, Desirée Kinsey Neverdal Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Kristoffer Brodwall
Om forfatteren

Løe Pedersen og medarbeidere gir oss en interessant beretning om et tannlegebor på avveie. Dessverre forstyrrer språket litt for budskapet. Tannlegeboret havner etter tre dager i coecum, før det litt senere forsvinner med i appendix vermiformis. Sagt med norske ord havner det først i blindtarmen og så i blindtarmsvedhenget. Når forfatterne velger å bruke det latinske ordet "coecum" (når de mener det som på norsk heter blindtarmen) og det norske ordet "blindtarmen" (når de sikter til appendix vermiformis, som på norsk heter blindtarmsvedhenget), da er det lett å bli forvirret. Dette har selvfølgelig sammenheng med at de fleste nordmenn sier "blindtarmen" når de mener "blindtarmsvedhenget", på samme måte som de fleste leger sier "appendix" når de mener "appendix vermiformis". Teksten illustrerer at målet om å bruke norske begrep i Tidsskriftet ikke er bivirkningsfritt, og at dette fordrer at man velger norske ord konsekvent gjennom hele teksten.