Sykkelrelaterte skader på Sørlandet sykehus Kristiansand

Odd Mjåland, Andreas Nygaard, Christopher Storm-Larsen, Tor Brommeland Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Jan Einar Wold
Om forfatteren

Finnes det i disse dataene tall på andel aktive sportssyklister vs andre syklister som bare bruker det som transportmiddel?
Som bilist og beboer inntil en riksvei som er en populær strekning for aktive syklister så ser jeg en slags tendens til at jo mer aktive de er dess mindre er det brukt synlighetstøy. Å bruke klubbdrakta som gjerne er i veikamuflasje er åpenbart viktigere enn å gjøre seg synlig for medtrafikanter, så tall på dette vil kunne være svært interessant å legge frem for syklistenes landsforbund og eventuelt lovgivende myndighet som kan gi påbud om synlighetstøy.