Den sosiale gradienten på legekontoret

Berit Bringedal Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jakob Ravn
Om forfatteren

Jeg vil tillade mig at være skeptisk til at lettere tilgang til spesialisthelsetjenesten nødvendigvis giver bedre helse. Som udøvende portvagt oplever jeg, at det er vanskeligere at dæmme op for de ressourcesstærke patienters krav om henvisninger, og de ressourcestærke har samtidig mulighed for at komme til spesialist uden at skulle forbi mig. De har ofte forventninger om at specialister er bedre til at behandle også banale lidelser, som jeg i kraft af min specialitet faktisk er den fremste ekspert på. Jeg tror således at en stor del af forbruget af spesialisthelsetjenesten, som de ressourcestærke står for, er et overforbrug uden helsebringende effekt.

Berit Bringedal
Om forfatteren

Det er en interessant kommentar. Dersom det er slik at ressurssterke lettere kommer til tjenester uten medisinsk betydning, bidrar jo ikke helsetjenesten til å forsterke den sosiale ulikheten, bare til sløsing.

På den annen side kunne disse ressursene blitt brukt til å forbedre helsen til dem med dårligst helse, som igjen kunne ført til redusert helseulikhet. Hvis dette er tilfellet, kan man si at å kaste bort ressurser på unødvendige tiltak bidrar til å opprettholde ulikheten - men ikke til å forsterke den.

Dette er selvsagt empiriske spørsmål. Det ville vært både nyttig og interessant å få tall over det totale omfanget av unødvendige tiltak som tilbys, og hvordan dette fordeler seg mellom ulike sosioøkonomiske grupper.