Ordletingsvansker?

Nicolai Tell Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Vegard Clausen
Om forfatteren

Heldigvis forekommer "ordletingsvansker" kun fire ganger i Tidsskriftets "nettutgave".
Jeg kan vanskelig se at videre bruk av begrepet "ordletingsvansker" kan forsvares, i noen som helst sammenheng.