Pasientrapportert livskvalitet ved fedme – utvikling av nytt måleinstrument

Anny Aasprang, Villy Våge, Tone Nygard Flølo, Pål Andre Hegland, Ronette Kolotkin, Gerd Karin Natvig, John Roger Andersen Om forfatterne

Kommentarer

(0)