Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tanker kan måles

  Tanker kan måles

  Det er utviklet en lang rekke spørreskjemaer til bruk i klinisk praksis og forskning for å måle folks tanker, følelser og opplevelser. Slike skjemaer kan bl.a. brukes til å studere psykisk helse og livskvalitet.

  Pålitelighet og validitet av slike metoder må dokumenteres. To forskningsmiljøer har validert spørreskjemaer om henholdsvis fedmerelatert livskvalitet, dvs. måling av i hvor stor grad vekt og kroppsform oppleves som plagsomt av personer med fedme, og arbeidsrelatert mestringstro, dvs. troen på å komme tilbake i jobb etter sykdom, hos personer med muskel- og skjelettplager.

  Leder: Fra tanker til tall
  Originalartikkel: Pasientrapportert livskvalitet ved fedme – utvikling av nytt måleinstrument
  Originalartikkel: Jobbrelatert mestringstro ved muskel- og skjelettplager – et spørreskjema

  Undervisningskvalitet og studenter

  Undervisningskvalitet og studenter

  Studenters evaluering av forelesninger kan bidra til å bedre undervisningen. Fra Universitetet i Oslo omtales et system for studentevaluering av forelesninger. Foreleserne fikk generelt gode tilbakemeldinger, men også klare forslag til forbedringer. Nesten alle foreleserne var positive til ordningen, og mange av dem brukte tilbakemeldingene til å forbedre sine forelesninger.

  Medisinstudenter er viktige for Legeforeningen, skriver Marit Hermansen, foreningens president. Leder for Norsk medisinstudentforening anbefaler sine medstudenter å sette grenser.

  Originalartikkel: Et system for studentevaluering av forelesninger ved medisinstudiet i Oslo
  Fra presidenten: En bedre legeforening med deg som student
  Aktuelt i foreningen: – Sett grenser for deg selv når du studerer

  Øyeproblemer

  Øyeproblemer

  Tørre øyne er en vanlig årsak til å oppsøke lege. Tilstanden kan skyldes flere forhold og omtales gjerne som en ond sirkel der tårefilmen blir hyperosmolar, øyets overflate inflammert og tårefilmen ytterligere ustabil og hyperosmolar.

  Mange pasienter med multippel sklerose har redusert livskvalitet pga. redusert synsfunksjon. Dette kan bl.a. skyldes optikusnevritt, forstyrrelser i øyets motilitet, fiksasjonsvansker og nystagmus. Noen legemidler mot multippel sklerose kan også påvirke synsfunksjonen negativt.

  Klinisk oversikt: Tørre øyne – diagnostikk og behandling
  Klinisk oversikt: Synsproblemer ved multippel sklerose

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media