Kommentar
Flott initiativ - men er forelesninger fortsatt tidsriktige?