Sløsing med informasjon fra kvantitative prøvesvar

Arne Åsberg, Gunhild Garmo Hov Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Sven Wirsching
Om forfatteren

Tusen takk for et informativt eksempel på nytten ved "small data". Resultatet av en undersøkelse er ofte et kontinuum, eller en kurve, som i dette eksempelet. Men våre IT-systemer er ikke konstruert med tanke på muligheten som ligger i mer avanserte analyser. Vi kaster mye god informasjon som kunne vært brukt til både behandling og forskning. "Svaret er 7", er sjelden sant for alle, som regel er det sant kun for gjennomsnittspasienten. Hadde vi samtidig registrert klinisk kontekst og bearbeidet funnene ved hjelp av algoritmer basert på anerkjent fysiologi, ville vi allerede nå, mens alle venter på "big data", i mange tilfeller kunnet heve verdien av selv enkle undersøkelser.
Prøvetakingen er den samme, lab-analysen er den samme, datamaskinkraften som er nødvendig for de nye tolkingene er nesten gratis. Det samme kan man oppnå ved målinger over tid, hvor en datamaskin kan se mønstre som mennesket ikke oppdager.