Trening og type 2-diabetes

Trine Moholdt, Erik Ekker Solberg Om forfatterne

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Gry Berntzen
Om forfatteren

Det har lenge vært et sterkt fokus på fysisk trening for behandling av diabetes type 2 og hjertepasienter. Eksempelvis får de fleste som sokner til Helse Nord tilbud om et fire ukers treningsopphold på rehabiliteringsinstitusjon i Skibotn. Jeg lurer på hva forfatterens mener når de sier det er for lite fokus - dette er noe jeg vil tro de fleste fastleger oppfordrer til regelmessig . Problemet er naturligvis hvordan en skal få folk til og endre vaner. Har forfatterens sett på langtidseffekten av kontrollerte studier for slike tiltak de anbefaler?

Trine Moholdt, Erik Ekker Solberg
Om forfatterne

Takk for interesse for vår artikkel både fra Gry Berntzen, og fra Therese Fostervold Mathisen som skrev i Dagens Medisin at fysisk aktivitet som medisin krever kompetanse (1), noe vi er helt enig i. Samtidig må folks egen aktivitet stimuleres. Vi applauderer Helse Nords fokus på fysisk trening for behandling av diabetes type 2 og hjertesykdom. Det er imidlertid stort potensiale for å øke innsatsen på dette feltet i hele landet og mye mer å hente. Alle ser Norges tydelige toppidrettsprestasjoner. Basis for disse er solide treningskunnskaper, som også pasienter bør få mer nytte av. Men Norges mange fageksperter med spesialkompetanse i bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av livsstilssykdommer er i stor grad ubenyttete. I 2018 var mer enn en tredjedel av norske kommuner uten en frisklivssentral. Vi er derfor ikke enig med Berntzen i at vi slår inn åpner dører. De står i beste fall på gløtt. Hovedhensikten med vår artikkel var å henlede oppmerksomheten til de to nye referanseartiklene som er kommet for å gi konkrete råd til de som ønsker å begynne med eller å fortsette å sette fokus på fysisk aktivitet som forebyggende hjertemedisin.

Referanse
1. Fostervold Mathisen. Fysisk aktivitet som medisin krever kompetanse. Dagens Medisin 01.07.2019

Elof Nelson
Om forfatteren

I Sverige finns redan välutvecklade evidensbaserade riktlinjer för hur träning ska anpassas och kontraindikationer för träning vid ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive diabetes typ 2. Riktlinjerna är samlade i handboken FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) som kan beställas och delar av den är gratis via fyss.se. Jag upplever de kortfattade rekommendationerna i slutet av varje kapitel användbara i daglig praksis då både läkare och patient enkelt kan utläsa vilken typ och omfattning av fysisk träning som ska insättas.