Notis om alkoholforbud i USA

Julie Didriksen Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Hans Olav Fekjær
Om forfatteren

En liten artikkel i Tidsskriftet hevder at det i en periode var alkoholforbud i Norge (1). Det er feil, det var bare forbud mot visse alkoholvarer: Brennevin i 1916-1927, sterkvin (hetvin) i 1917-1923, mellomsterkt øl (pils og bayer) 1917-1919 og sterkøl (bokkøl) 1917-1920. Frislippet av øl gjorde at det meste av reduksjonen i brennevinsalg ble kompensert av øl.

Derimot er det korrekt at det var alkoholforbud i USA, først i delstater, i hele landet fra 1919 til 1933.

Artikkelen hevder at ”mye tyder på at alkoholinntaket faktisk økte i denne perioden”. Hva er kilden for dette? De årene det var sterkest restriksjoner i Norge, raste tallene for drukkenskapsforseelser, innkommet for alkoholisme, straffanger og nyinnsatte tvangsarbeidere. I USA ble antall døde av levercirrhose halvert i årene da forbudet i delstatene økte fra ingen til flertallet (1914-19), og holdt seg faktisk på dette lavet nivået helt til etter annen verdenskrig. (2).

Referanser: 

1: Didriksen J: Notis om alkoholforbud i USA. Tidsskr Nor Lægeforen 1919; 39: 103

2: Fekjær, HO: Rus. Gyldendal akademisk, 4. utgave 2016

Julie Didriksen
Om forfatteren

Takk til Hans Olav Fekjær, som påpekte både en uklarhet og en feil i introduksjonen til denne saken.

Det er svært begrenset med plass i disse introtekstene, som er bakgrunnen for at det ikke ble presiserte at det var snakk om forskjellige typer alkohol og til forskjellige tider heller enn et totalforbud. Vi ser dog at det fort kan bli uklart.

Den andre setningen du påpeker, om økt alkoholinntak, er som du sier feil. Den skulle egentlig ha vært at alkoholforbruket sank drastisk den første tiden, men deretter steg igjen. Det steg ikke til mer enn før forbudet. Vi beklager feilen!