Kirurgiske inngrep hos pasienter med alvorlig blødersykdom 1997–2014

May-Linn Fauske Andersen, Pål Andre Holme, Geir E. Tjønnfjord Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.