Fedmekirurgi ved Oslo universitetssykehus 2004–14

Odd Bjørn Salte, Torgeir Thorson Søvik, Hilde Risstad, Jorunn Skattum, Ingvild Kristine Blom-Høgestøl, Inger Elisabeth Løkken Eribe, Jon A. Kristinsson, Tom Mala Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.