Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kirurgi ved blødersykdom

  Kirurgi ved blødersykdom

  Pasienter med alvorlig blødersykdom lever lenger enn før, noe som skyldes bedre medisinsk behandling. Dette innebærer at flere får livsstils- eller aldersrelaterte sykdommer som krever kirurgi. I perioden 1997–2014 fikk 286 slike pasienter utført 825 kirurgiske inngrep med en økning fra 21 i 1997 til 66 i 2014. Antall ortopediske inngrep varierte noe fra år til år. Dette viser nasjonale registerdata fra Oslo universitetssykehus.

  Leger med liten erfaring med blødersykdom vil i økende grad komme i kontakt med slike pasienter og må samarbeide med hematologer for å gi bløderne best mulig behandling.

  Originalartikkel: Kirurgiske inngrep hos pasienter med alvorlig blødersykdom 1997–2014

  Scandiatransplant 50 år

  Scandiatransplant 50 år

  Alle organtransplantasjoner i Norge foregår på Oslo universitetssykehus, og mange av organene kommer fra nylig avdøde donorer i et av våre naboland. Dette er gjort mulig gjennom et nordisk samarbeid om utveksling av organer for transplantasjon. Samarbeidet har bl.a. gjort det mulig å skaffe HLA-forlikelige nyrer langt raskere til pasienter med bredt reagerende HLA-antistoffer. Organisasjonen Scandiatransplant, som i år feirer sitt 50-årsjubileum, har medvirket til at nordisk transplantasjonsmedisin er blant de fremste i verden.

  Essay: Scandiatransplant 50 år – et vellykket nordisk samarbeid om organtransplantasjon

  Akutt myelogen leukemi hos eldre

  Akutt myelogen leukemi hos eldre

  Akutt myelogen leukemi rammer alle aldersgrupper, men er vanligst hos eldre over 65 år. Sykdommen har vært assosiert med kort levetid og få behandlingsalternativer. Forskning på nyere behandlingsmetoder viser at også mange av de eldre pasientene kan ha god nytte av leukemirettet behandling. Selv om langtidsprognosen er dårlig, vil behandlingen kunne gi lengre levetid og bedre livskvalitet.

  Klinisk oversikt: Behandling av akutt myelogen leukemi hos eldre

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media