Scandiatransplant 50 år – et vellykket nordisk samarbeid om organtransplantasjon

Arnt Jakobsen, Torbjørn Leivestad, Per Pfeffer, Erik Thorsby Om forfatterne

Kommentarer

(0)