Arne Vaaler Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Per Bergsholm
Om forfatteren

Takk til Arne Vaaler for hans gode orientering om benzodiazepiner ved alvorlige psykiatriske tilstander. Spesielt er benzodiazepiner førstevalg ved katatoni (ved siden av ECT), der antipsykotika som regel er kontraindisert. Benzodiazepiner må selvsagt kunne brukes som ledd i tvangsbehandling. Helsedirektoratet har merkelig nok ikke kommentert Vaalers innlegg. Det mener jeg direktoratet må gjøre snarest, fordi referanse 1 strider imot faglige retningslinjer og representerer en fare for pasienters liv og helse. Referansen er dessverre ikke lengre å oppdrive på nettet.