Stig Rognes

Stig Rognes har mastergrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo og har jobbet som manusredaktør i Tidsskriftet siden 2018.

Interessekonflikter: Ingen oppgitte

E-post: stig.rognes@tidsskriftet.no

Tlf.: 417 01 101

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media