Marit Fjellhaug Been

Marit Fjellhaug Been er cand.philol. fra Universitetet i Oslo i 1998, med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Som støttefag har hun medievitenskap, tysk og helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur. Hun er manusredaktør og har jobbet i Tidsskriftet siden 1999. I tillegg har hun jobbet i Dagsavisen og Det Norske Samlaget.  

Interessekonflikter: Ingen oppgitte.

E-post: marit.fjellhaug.been@tidsskriftet.no

Mobil 97 64 18 07 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media