Gode grunner for konfidensielle legemiddelpriser

Jens Torup Østby, Oddvar Solli Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jens Torup Østby
Om forfatteren

Etter at denne debattartikkelen ble skrevet har Beslutningsforum instruert Statens legemiddelverk om å slutte å oppgi hvorvidt de vurderer et legemiddel som kostnadseffektivt i sine metodevurderingsrapporter. Begrunnelsen for denne beslutningen er ikke kjent for oss. Men en praksis der hverken kostnadseffektivitetsratio eller Legemiddelverkets vurdering av kostnadseffektivitet er kjent, vil svekke åpenhet rundt prioriteringsbeslutninger i det norske helsevesenet. Åpenhet om kostnadseffektivitetsratio, tilhørende grenser for betalingsvillighet, prosess og kriterier er etter vår mening sentrale forutsettinger for å kunne føre en meningsfull debatt om allokeringen av knappe offentlige midler.