Tor Atle Rosness

Tor Atle Rosness, har over 15 år med erfaring fra klinikk og forskning innen geriatri, psykiatri, sykehjemsmedisin, nevrologi, legevaktsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Doktorgrad om yngre personer med demens fra 2010 og vært postdoktor ved Institutt for helse og samfunn ved UiO frem til 2015. Har vært førsteamanuensis ved Atlantis medisinske høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole. Er i dag biveileder for en stipendiat tilknyttet NTNU, har påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin, er gjesteforsker ved Farmasøytisk Institutt og daglig leder for Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok. Har vært medisinsk redaktør i Tidsskriftet siden 2013. 

Interessekonflikter: ingen oppgitte. 

E-post: tor.rosness@legemiddelhandboka.no

Mob. 993 53 805

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media