Sykefravær smitter

Berit Bringedal Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Berit Kåvik
Om forfatteren

En nærliggende forklaring til "smitteeffekten" av fravær mener jeg kan være merbelastningen det blir på kolleger når en eller flere er borte fra arbeidsplassen. Ofte blir det ikke satt inn vikar, arbeidsmengden er uendret og øker belastningen på friske kolleger. Denne ekstrabelastningen kan føre til at merbelastningen over tid ikke blir til å bære og dermed mer fravær. I kvinnedominerte "trøste og bære" - yrker er dette uten tvil en viktig årsak til fravær.