Erlend Hem

Erlend Hem er lege, fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo. Hem har vært medisinsk redaktør i Tidsskriftet fra 2000, i perioden 2008-15 i hovedstilling, nå i bistilling. Han er redaktør for språkspalten i Tidsskriftet, fagansvarlig for medisinsk språk i Store norske leksikon og leder av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk. Hem er styreleder (ulønnet) i Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og styremedlem (ulønnet) i Det norske medicinske Selskab. ​

Interessekonflikter: ingen oppgitte

Telefon: 95730355

E-post: erlend.hem@medisin.uio.no


 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media