Glukosebelastningstesting av de fleste gravide er en dårlig idé

Anne Eskild, Atle Klovning, Elisabeth Swensen, Kjell Å. Salvesen Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Arnulf Heimdal
Om forfatteren

Takk for at dere sier fra. Den manglende helsefaglige kompetansen i vår sentrale helseforvaltning er bekymringsfull, og nå også en mulig trussel mot folkehelsa.

Katariina Laine
Om forfatteren

I Finland har man gjort tilsvarende endring og gått fra risikobasert screening til "almen" screening av gravide. Etter endret retningslinje så man følgende: Andel kvinner som fikk diagnosen GDM økte, og keisersnitt ble vanligere blant dem. Færre fikk insulinbehandling etter ny retningslinje. Gjennomsnittelig fødselsvekt ble redusert og neonatal hypogkykemi økte (1, 2).

Litteratur
1. Koivunen S, Kajantie E, Torkki A et al. The changing face of gestational diabetes: the effect of the shift from risk factor-based to comprehensive screening. Eur J Endocrinol. 2015 Nov;173(5):623-32. doi: 10.1530/EJE-15-0294
2. Koivunen S, Torkki A, Bloigu A et al. Towards national comprehensive gestational diabetes screening - consequences for neonatal outcome and care. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Jan;96(1):106-113. doi: 10.1111/aogs.13030